Nawigacja

Plan lekcji

 Plan lekcji PSP w Bełcznie obowiązujący od 03 lutego 2020r. 
P    O    N    I    E    D    Z    I    A    Ł    E   K
0   7:20  -   7:50   VIII   VII   VI   V   III   II   I OP świet. świet.
1   8:00  -  8:45 25 geografia 26 historia 27 muzyka 24 j.polski 34 e. wcz s w.fiz. 4 e. wcz. od.przed.   rew
2   8:55  -   9:40 25 chemia 27 muzyka 26 matemat. 24 j.polski s wych.fiz. 33 e.wcz. 4 e.wcz. od.przed.   pedagog
3   9:50  - 10:35 s wych.fiz. 25 chemia 24 j.polski 27 muzyka 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 j.ang. od.przed.   pedagog
4 10:45  -  11:30 26 matematyka 25 geografia 24 j.polski s wych.fiz. 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 e.wcz. ang./o/p.    
5 11:45  -  12:30 26 matematyka 24 j.niemiecki s wych.fiz. 34 matemat. 27 j.ang. 33 e.wcz. 4 zdw od.przed.   świet.
6 12:45  -  13:30 24 j.polski 26 matematyka 25 Zdw-m 34 Zdw-m s sks s sks s sks od.przed. świet. pedagog
7 13:45  -  14:30 24 j.polski 26 matematyka s uks s uks                 rew
8 14:45  -  15:30 26 Zdw-m/j.p.   Zdw-m/j.p. s uks s uks                  
W    T    O    R    E    K
0   7:20  -   7:50                               świet. świet.
1   8:00  -  8:45 27 j.ang. 26 religia 25 z.z wych. 24 historia 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 e.wcz. od.przed.   rew
2   8:55  -   9:40 24 j.polski s wych.fiz. 27 j.ang. 26 matemat. 34 religia 33 e. wcz.. 4 e.wcz. od.przed.   pedagog
3   9:50  - 10:35 s wych.fiz. 27 j.ang. 26 historia 24 j.polski 34 e. wcz 33 religia 4 e.wcz. od.przed. logop. pedagog
4 10:45  -  11:30 s wych.fiz. 26 historia 24 j.polski 27 religia 34 e. wcz 5 e.inf. 4 j.ang. od.przed. logop. rew
5 11:45  -  12:30 25 WOS 24 j.polski 26 matemat. s wych.fiz.     33 j.ang. 4 religia od.przed. św./log. pedagog
6 12:45  -  13:30 25 historia s wych.fiz. 26 matemat. 27 j.ang.             od.przed. św./log. KK-III
7 13:45  -  14:30 25 religia 27 z.kszt. kr. s wych.fiz. 26 Wdżwr               logop. rew
8 14:45  -  15:30     26 dor.zaw.                           
Ś     R     O     D     A
0   7:20  -   7:50                             psych. świet. świet.
1   800  -  8:45 26 matematyka s wych.fiz. 25 matemat. 27 technika 34 religia 33 e.wcz. 5 e.inf. od.przed. psych. rew
2   8:55  -   9:40 26 matematyka 24 j.polski 27 technika 34 matemat. 5 e.infor. s w.fiz 4 religia od.przed. psych. pedagog
3   9:50  - 10:35 24 j.polski 26 matematyka 5 informatyka 34 matemat. s wych.fiz. 33 religia 4 e.wcz. od.przed. psych. pedagog
4 10:45  -  11:30 24 j. polski 26 matematyka 27 j.ang. 5 informatyka 34 e. wcz 33 e.wcz. s w.fiz rel./o.p. psych. pedagog
5 11:45  -  12:30 5 informatyka 26 fizyka 25 religia 24 j. polski 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 e.wcz. ang./o/p. psych.  
6 12:45  -  13:30 25 j.niemiecki 5 informatyka 24 z.ksz.kr. 26 biologia 27 j.ang. 33 zdw     od.przed. świet. psych.
7 13:45  -  14:30 27 j.niemiecki 26 biologia 24 Zdw-j.p. 24 Zdw-j.p.               psych.  
8 14:45  -  15:30 26 fizyka 27 j.niemiecki                          
C     Z     W     A     R     T     E     K
0   7:20  -   7:50                             psych. świet. świet.
1   8:00  -  8:45 24 historia 27 g.z wych. 25 religia 26 plastyka 34 e. wcz s w.fiz. 4 e.wcz. o.przed. psych. rew
2   8:55  -   9:40 s wych.fiz. 25 religia 26 plastyka 27 j.ang. 34 e.wcz. 33 e.wcz. 4 e.wcz. od.przed. psych. rew
3   9:50  - 10:35 25 EDB 26 plastyka 24 j.polski 27 j.ang. 34 e. wcz 33 e.wcz. s w.fiz od.przed. psych. pedagog
4 10:45  -  11:30 26 g.z wych. 27 j.ang. 24 j.polski s wych.fiz. 34 e. wcz 33 z.ks.kr.. 4 e.wcz. o.przed. psych.  
5 11:45  -  12:30 27 j.ang. 24 j.polski 26 historia 34 matematyka s wych.fiz.         rel./o.p. świet. rew. OP
6 12:45  -  13:30 27 z.kszt. kr. 24 j.polski s wych.fiz. 25 religia 34 zdw         od.przed. świet. rew
7 13:45  -  14:30 26 religia s wych.fiz.   k.tan. 24 j.polski                 rew
8 14:45  -  15:30     26 Wdżwr                         rew
P       I        Ą      T      E       K
0   7:20  -   7:50                               świet. świet.
1   8:00  -  8:45 24 WOS 26 fizyka s wych.fiz. 25 geografia 34 e. wcz 33 j.ang. 4 e.wcz. od.przed.   rew
2   8:55  -   9:40 27 j.ang. 26 biologia 25 geografia s wych.fiz. 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 e.wcz. od.przed.    
3   9:50  - 10:35 26 fizyka 25 chemia 27 j.ang. 24 z.z wych. 34 e. wcz 33 e.wcz. 4 e.wcz. od.p. wf.    
4 10:45  -  11:30 26 biologia 25 geografia 34 matemat. 24 historia 34 z.ksz.k. 33 e.wcz. s w.fiz od.przed.   pedagog
5 11:45  -  12:30 25 chemia 24 j.polski 26 biologia 33 k. szach.   sks   sks 4 z.ksz.k. od.przed. świet. KK-V
6 12:45  -  13:30 26 matematyka 27 j.ang.           k.mat.         od.przed. świet. KK-VI
7 13:45  -  14:30 27 dor.zaw.  26 matematyka                          
8 14:45  -  15:30   k. mat.   k.mat.                          
  Legenda:   Karpiński   Perzyńska   Głuchowska   Łowkiet   Olejnik   Deberna      j. pol - zdw z j.pol.    
      Sienicka   Mielczarek   Kuczyńska   ks.Rosół   Stefanowski   Kozłowski   j.ang - zaj. Z j. Angielskiego    
      Ciszewska   Wierudzka   Kordyl   Sola   Klimek   Borejszo   zdw.mat-zdw z ma.  
      OP-od.przed.     k.tan. - kółko taneczne   K.M-kółko matematyczne   KK- zajęcia Korek. Komp.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie
    Bełczna 28a, 73-150 Łobez
  • (+91) 397 81 05

Galeria zdjęć